p 1

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور شرایط حضور کارکنان ستادی دانشکده در محیط کار در محدودیت های کرونایی از هفدهم آبان ماه را ابلاغ کرد.

 جواد مسیح آبادی درگفتگو با وب دا اظهارکرد: با استناد به بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و نظر به اهمیت حفظ سلامت کارکنان در راستای فاصله گذاری اجتماعی، واحدهای ستادی دانشکده با موافقت مدیر واحد مربوطه و طبق برنامه زمان بندی شده مجاز هستند تا حداکثر ۵۰درصد کارکنان از دور کاری استفاده نمایند. 

 وی  افزود: واحدهای بهداشتی ودرمانی که ارتباط مستقیم با ارائه خدمات به ارباب رجوع خارج از دانشکده را دارند، طبق روال قبل فعالیت خود را ادامه دهند.

 مسیح آبادی با بیان اینکه این دستورالعمل از هفدهم آبان ماه تا اطلاع بعدی قابل اجرا است  تاکید کرد: دور کاری به شرطی مجاز خواهد بود که در ارائه خدمت به ارباب رجوع خللی ایجاد نشود و همکاران طبق برنامه تعیین شده در محل کار حضور خواهند داشت.همچنین همکاران در روزهای دورکاری باید در دسترس و آماده پاسخ گویی به تماس سایر همکاران باشند ودرصورت اعلام مدیر و نیاز به حضور حتما در محل کار حاضر گردند . 

 معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی افزود: مدیران واحدها در برنامه فعالیت همکاران، مادران باردار، بانوان دارای فرزند خردسال و گروههای پر خطر و آسیب پذیر را در اولویت قرار دهند.

 جواد مسیح آبادی ضمن تشکر از کلیه کارکنان بهداشت ودرمان تاکید کرد: تمام کارمندان در محیط کار ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا می باشند.