WhatsApp Image 2020 11 25 at 13.49.44 1

 

 

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل

 

جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل توسط گروه اتاق عمل از ساعت 8 تا 12 در پردیس دانشکده برگزار گردید.

 در این جلسه ابتدا اعضای هیئت علمی به بررسی  آخرین دستورالعمل ها و مقالات معتبرکویید 19 پرداختند سپس مشکلات موجود در بیمارستان های نیشابور را بررسی کرده و راهکارهایی در زمینه ضد عفونی اتاقها، کنترل بیماران کرونایی و نحوه دسترسی به تجهیزات توسط پرسنل ارائه گردید.

 همچمین محتوی مورد نیاز جهت آموزش به پرسنل و بیماران توسط اعضای هیئت علمی مشخص گردید.