IMG_2543.JPG

 

صبح روز سه شنبه سوم آذرماه رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی سیرجان به منظور آشنایی با توسعه زیر ساخت ها و امکانات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی به نیشابور سفر کردند.
در نشستی که تیم مذکور با معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور داشتند،طی معرفی زیرساختهای دانشکده علوم پزشکی سیرجان، گفتگویی در رابطه با فرآیندهای زیرساختی و آموزشی دانشکده جهت استفاده از تجارب و الگو برداری از زیر ساخت های آموزشی با دکتر نعیم آبادی معاون محترم آموزشی داشتند.و در ادامه ایشان از بخش های مختلف معاونت از جمله آزمایشگاه میکروب و ویروس شناسی ،سالن تشریح،واحد استودیو تخصصی چند رسانه ای تولید محتوا،مرکز آزمون و همچنین کتابخانه بازدید کردند.

 

IMG_2550.JPG

 

IMG_2602.JPG