سه شنبه 16 آذر 1400, 4:07 ق ظ

Mr arab 01

 

 

نام و نام خانوادگی:

علیرضا عرب

 مدرک :

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

سمت:

ریاست امور مالی معاونت های آموزش، تحقیقات، فرهنگی دانشجویی و مدیریت اورژانس علوم پزشکی نیشابور

 

شماره تماس:

43306273

ایمیل:

arabar2@nums.ac.ir

 

 

   

 

 

IMG 190700

 

نام و نام خانوادگی:

سرکار خانم پورسعادت

سمت:

کارشناس حسابداری

شماره تماس:

43306272

ایمیل:

poursaadatk1@nums.ac.ir

 

 

IMG 1902

 

  نام و نام خانوادگی:

محمد مهدی بهادریان

سمت:

   کارشناس حسابداری 

شماره تماس:

43306272

ایمیل:

      bahadorianm1@nums.ac.ir