سه شنبه 16 آذر 1400, 4:31 ق ظ

واحد حراست

مسئول حراست : سرکار خانم درودی

شماره تماس :43306311-051

آدرس : پردیس علوم پزشکی - طبقه چهارم