سه شنبه 16 آذر 1400, 3:08 ق ظ

 

 IMG 1957

 

نام و نام خانوادگی: 

 مهدی سلیمانی

سمت:

کارشناس امور کارگزینی

شماره تماس:

43306276

ایمیل:

soleimanim3@nums.ac.ir

 

 

IMG 1966

 

 نام و نام خانوادگی:

صغری برجی

سمت:

کارشناس امور کارگزینی

شماره تماس:

43306277

ایمیل:

borjis@nums.ac.ir