سه شنبه 3 خرداد 1400, 4:27 ب ظ

 

 

معرفی:

آموزش یكی از وظایف اساسی و مهم اعضای هیأت علمی بوده و بنابراین ارتقا و ارزشیابی آن باید با همان جدیت كه تقویت مهارت ها و فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی مورد توجه است، انجام شود.
کمیته ارزشیابی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها می باشد و در نظام آموزش علوم پزشکی دارای اهمیت خاصی می باشد.  بدین دلیل که باید نیروى انسانى کارآزموده با کیفیت مطلوب را براى عرضه مراقبتهاى درمانى و بهداشتى تربیت کند.
ارزشیابی فرآیندی نظامدار است که شامل داوری ارزشی درباره موضوع مورد ارزشیابی است و مبتنی بر تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده است. با توجه به تأثیر نظام ارزشیابی در دانشگاه ها به منظور استفاده بهینه از آن در امر رتبه بندی و اعتبار بخشی دانشگاه اهمیت فرآیند ارزشیابی در دانشگاه ها بسیار بارز است

 

شرح وظایف:

  •      تدوین شیوه نامه ارزشیابی استاد
  •      سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی
  •      ارائه بازخورد ارزشیابی به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدریس
  •     انجام پیگیری‌های لازم و مستمر به منظور استقرار نظام پیشرفته و مکانیزه جهت افزایش دقت، سرعت و کیفیت آن و گزارش گیری و گزارش دهی.
  •     برگزاری کارگاه های آموزشی درارتباط با ارزشیابی برای اعضاء هیئت علمی
  •     تهیه گزارشاتی در خصوص ارزشیابی اساتید به معاونت محترم آموزشی و  مدیر گروه ها
  •     بازنگری فرم‌های موجود ارزشیابی اساتید (بازبینی ابزارهای ارزشیابی )
  •    راه اندازی و بهره برداری از فرم‌های اختصاصی طراحی شده

.