سه شنبه 3 خرداد 1400, 6:35 ب ظ

 

معرفی:

آموزش و پژوهش دو روی سکه اند و پژوهش جزء لاینفک آموزش است. هر عضو آموزشی باید در کنار مسئولیت های آموزشی و درمانی در فعالیت های تحقیقاتی بطور مستمر شرکت نماید. انجام پژوهش در مورد مشکلات گوناگون آموزشی و نیازسنجی آموزشی از طریق هدایت پایان نامه های دانشجویی و یا بطور مستقل انجام می گیرد. واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه، مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی از تحقیقات در زمینه آموزش پزشکی را برعهده دارد. واحد پژوهش در آموزش تآسیس گردیده است تا در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه می باشد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده ها و دانشگاه گام مؤثری را در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح ملی و بین المللی بردارد و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد. براى افزایش آگاهى اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکى و انعکاس نظرات اساتید و دستیاران و تحلیل مسائل و مشکلات موجود در زمینه فعالیت‌هاى آموزشى باید پژوهش های متعدد و کاربردی انجام گیرد که تعیین این اولویتهای پژوهشی از فعالیتهای واحد پژوهش و توسعه می باشد. همچنین چاپ نتایج این تحقیقات در مجله آموزش پزشکى توسط مرکز منتشر و در اختیار تمامى اساتید و دستیاران قرار مى‌گیرد. نیازسنجى در خصوص مسائل مبتلا به آموزش پزشکى در کشور، پژوهش در فرآیند یاددهی - یادگیرى در نظام آموزش پزشکى، مطالعات و بررسیهاى بنیادى و کاربردى در زمینه‌های آموزش پزشکی، توجه و حساسیت نسبت به تغییرات آموزش پزشکى در کشور، انتشار و تألیف و ترجمه در زمینه پژوهشهاى انجام شده و تازه‌هاى آموزش پزشکى، ارزیابى و پژوهشهاى کیفى و کمى در آموزش پزشکى عمومى و تخصصى کشور، انجام پژوهشهاى لازم جهت حل معضلات اساسى کشور در زمینه آموزش پزشکى و ارائه خدمات مشاوره‌اى به دیگر دانشگاه‌ها و ... از اهم فعالیتهای واحد پژوهش در آموزش می باشد.

 

 اهداف کمیته پژوهش در آموزش:
1- نظارت بر اجرای طرحهای پژوهش در آموزش و تسهیل اجرای اینگونه طرحها
2- سیاستگزاری، ساماندهی، هدایت و ارتقای پژوهشهای آموزشی

3- گسترش فرهنگ پژوهشهای آموزشی در سطح دانشگاه

 

شرح وظایف واحد پژوهش در اموزش:

  • فراهم نمودن زمينه دست‌يابي به جديدترين اطلاعات علمي و بهينه‌سازي نظام اطلاع‌رساني در زمينه آموزش پزشكي
  • توسعه فرهنگي پژوهش در آموزش از طريق جمع‌آوري و ارائه تحقيقات كاربردي انجام شده در زمينة مسائل آموزش پزشكي
  • تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشکده
  • غني‌ كردن منابع اطلاعاتي مورد نياز در رابطه با آموزش در مركز مطالعات
  • تسهیل فرایند اجرای پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه‌هاي مختلف آموزش پزشكي
  • برگزاري كارگاههاي مرتبط با پژوهش در آموزش
  • ارائه مطالب مرتبط با پژوهش در آموزش از منابع داخلي و خارجي و ارائه در وب سایت مرکز
  • كمك به ارتقاء سطح دانش و مهارت‌هاي مربوط به آموزش در اعضاء هيئت علمي
  • تشكيل كميته پژوهش در آموزش در مركز
  • بهبود روش های پژوهش در آموزش