سه شنبه 3 خرداد 1400, 5:06 ب ظ

k9

 

 

 

 

 

معرفی :

با توجه به نقش کلیدی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در هدایت دانشجویان و این كه ارتقای سطح آموزشی دانشگاه منجر به ایجاد نیروی كار مؤثر و مورد نیاز جامعه و در نتیجه ارتقای سطح سلامت جامعه می شود، این مرکز بر آن است تا با ایجاد کمیته ای با مشارکت دانشجویان، زمینه لازم را برای حضور ایشان در زمینه های مختلف علمی و آموزشی فراهم نماید.

 

اهداف و ماموریت :

 • ارتقا سطح علمی دانشجویان جهت تربیت نیروي ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه
 • هدفمند کردن آموزش پزشکی با استفاده از روش هاي نوین آموزشی و فناوري روز
 • آموزش و آگاه سازي دانشجویان در حیطه هاي مختلف آموزشی ، رفاهی و پژوهشی
 • ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان و اساتید
 • بررسی مشکلات موجود در روند آموزش رشته‌های علوم پزشکی و هم ‌فکری و ارائه راهکار برای آن‌ها ازدیدگاه دانشجویی
 • آشنایی با مفهوم پژوهش در حوزه‌ آموزش پزشکی و اصول آن
 • جذّاب‌تر کردن حوزه‌ آموزش پزشکی برای دانشجویان


شرح وظایف:

 • آگاه سازی و جذب دانشجویان جهت مشارکت درفعالیتهای توسعه آموزشی
 • ایجاد بستر علمی- فرهنگی و رقابتی در جهت توانمند سازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی و جلب حمایت از شرکت دانشجویان درسمینارها، کارگاه ها و اردوهاي علمی- آموزشی
 • برقراری ارتباط و بسترسازی جهت تعامل و تجارب دانشجویی از طریق جلسات درون و برون دانشگاهی ، جشنواره ها ، نشریات و فضای مجازی
 • آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ماموریتهای ویژه
 • به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات و مستند سازی فعالیتهای کمیته دانشجویی
 • همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات درزمینه برنامه ریزی درسی و ایده های نو آورانه آموزشی و پژوهش در آموزش اعم از نیاز سنجی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی
 • بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی و جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها

 

شرایط عضویت دانشجویان در کمیته دانشجویی توسعه آموزش :

 • علاقمندی به فعالیت های توسعه آموزشی
 • احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی
 • عدم سوءرفتار حرفه ای به تائید معاونت آموزشی

 

 

      فایل اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش