سه شنبه 3 خرداد 1400, 5:03 ب ظ

 

 

معرفی واحد المپیاد :

المپیاد سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ، بدون شک یکی از مهمترین عرصه های رقابت دانشگاه های علوم پزشکی است. صرف نظر از رقابت برای کسب مدال، این المپیاد فرصتی ارزشمند برای ارتقای مهارت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان است.  برگزاری المپیاد به صورت بالقوه می‌تواند شکافهای متعددی از نظام آموزش علوم پزشکی را ترمیم نماید و اهداف مشخص زیر برای آن متصور است:

 

شرح وظایف واحد المپیاد دانشجویی :

  • اطلاع رسانی وجذب دانشجویان مستعد وعلاقه مند به المپیاد علمی
  • آموزش وبرگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی تخصصی المپیاد جهت دانشجویان
  • ترغیب و تشویق دانشجویان مستعد و جهت دهی به فعالیتهای علمی فوق برنامه
  • ساماندهی وغربالگری دانشجویان المپیادی به منظورتشکیل تیم های اصلی المپیاد علمی کشور
  • اعطای امتیاز خاص به دانشجویان برگزیده براساس آیین نامه استعداد درخشان وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی