سه شنبه 3 خرداد 1400, 5:44 ب ظ

معرفی:

راه اندازی مراکز نخبگان و استعداد درخشان در دانشگاههای کشور به منظور حمایت هرچه بهتر و فراهم ساختن امکانات پژوهشى و علمی براى استعدادهاى درخشان، در داخل کشور و جلوگیرى از مهاجرت بى‌رویه این استعدادها بوده است. این واحد مسئول شناسایی، معرفی، هماهنگی و عضو گیری دانشجویان می باشد . با عنایت به اهمیت حفظ و حمایت از استعدادهای درخشان و به منظور هدایت این نیروهای بالقوه علمی و در راستای شکوفایى نخبگان و استعدادهاى درخشان با توجه به امکانات، نیازهاى مورد درخواست دانشجویان را در جهت برنامه‌هاى آموزشى و پژوهشى مدنظر قرار داده و به عنوان مرکز دانشگاهى براى ایجاد قوانین خاص و رفع موانع موجود و دادن تسهیلات رفاهی و علمی به آنان پیشقدم می باشد.

 

شرح وظایف و اهداف :
•    شناسایی استعدادها و عملكردهای درخشان و طبقه بندی آن به شیوه عملی
•    ایجاد زمینه برای شكوفایی و باروری استعدادها و خلاقیتها و تسهیل فعالیتهای ایشان
•    هدایت صحیح استعدادها به سمت اولویت نیازهای كشور  
•    استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای دانشجویان  مستعد در پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی دانشگاه  
•    گسترش نوآوری، ابداع و خلاقیت، توان رهبری و كارآفرینی در بین صاحبان استعدادها و عملكردهای درخشان