سه شنبه 06 مهر 1400, 1:32 ب ظ

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

تلفن تماس

ایمیل

عکس

رزومه

الهام آزموده

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

مربی

051-42638001

اعضای هیئت علمی

      نام و نام خانوادگی

تحصیلات

    مرتبه  علمی

تلفن تماس

ایمیل

عکس

رزومه

دکتر محبوبه غلامی

دکترای علوم بالینی

استادیار

051-42638001

 مریم زمانی

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

مربی

 051-42638001

زهرا کمالي

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

مربی

051-42638004

   Download Progress       دانلود رزومه

زهره سالاری

دکتزی تخصصي

051-37606737