سه شنبه 3 خرداد 1400, 4:33 ب ظ

اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

داخلی

ایمیل

رزومه

عکس

 تکتم محمدی مقدم

مدیر گروه

051-42632470

 محمد رضا  امیریوسفی

اعضای هیئت علمی

05142632471-6

124

 sr