سه شنبه 3 خرداد 1400, 5:44 ب ظ

 نام و نام خانوادگی       

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن تماس

آدرس محل خدمت

ایمیل

                      

رزومه

دکتر حسن قدسی

مدیر گروه

دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها

051-42632470

نیشابور- بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

دکتر حسن قدسی

زهره سرچاهی

عضو هیئت علمی

 کارشناس ارشد پرستاری (داخلی جراحی)

051-42632470

نیشابور- بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

زهره سرچاهی

 مهسان رمضانی

عضو هیات علمی

 متخصص طب اورژانس

نیشابور- خیابان امام خمینی(ره)- بیمارستان 22 بهمن

 سارا سادات حسینی

عضو هیات علمی

 کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی

نیشابور- بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی