سه شنبه 3 خرداد 1400, 6:02 ب ظ
 
 


 

 

معرفی:

بسیاری از کشورها در منطقه مدیترانه شرقی (خاورمیانه) مراکز توسعه آموزش پزشکی را به  عنوان یک مرکز علمی جهت تربیت نیروی انسانی در گروه پزشکی ایجاد کرده اند. دامنه فعالیت مراکز فوق از بخش ها و مراکز بزرگ کشوری تا واحدهای کوچک وابسته به دانشگاه ها و بیمارستان ها گسترش یافته است.مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر عهده دارند.
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی نیشابور یکی از واحدهای تحت پوشش معاونت آموزشی است که به منظور توسعه و بهبود کیفیت آموزش های تئوری و عملی گروه پزشکی از طریق تدوین و بازنگری برنامه درسی رشته های مختلف، توانمند سازی اعضای هیات علمی، ارزشیابی آموزشی و پژوهش در آموزش در راستای پاسخگویی به نیازهای به روز جامعه فعالیت می کند.
این مرکز نه تنها درصدد بهبود کیفیت آموزش تئوری و کاربردی کارکنان امور بهداشتی است بلکه به توانایی ها و شایستگی های تخصصی آموزش دهندگان و نیز بهبود توسعه دوره های آموزشی توجهی خاص دارد.

اهداف:

 • ارتقای  مستمرکیفیت  آموزش
 • توسعه تحقیقات در زمینه آموزش پزشکی
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی و مدرسین
 • فراهم اوردن فرایند لازم برای ارتقای مستمر کیفیت فعالیت های مرکز
 • ارتقای فرایند جذب، هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان
 • دستیابی به استانداردهای آموزشی-ملی
 • اسقرار سیستم ارزشیابی پویای نظام آموزشی
 • ارتقای سطح علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش

وظایف:

 •     تهیه برنامه عملیاتی مرکز با مشارکت همکاران واحدهای تابعه مرکز
 •     پیگیری توسعه کمی وکیفی رشته های علوم پزشکی جدید متناسب با نیاز جامعه و با درخواست گروههای آموزشی
 •     جلب مشارکت افراد علاقه مند به آموزش پزشکی و استفاده از تواناییهای آنان در امر برگزاری (دوره های آموزشی) کارگاهها
 •     برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز اعضاء هیأت علمی مانند کامپیوتر، مقاله نویسی اطلاع رسانی و....
 •    حمایت از طرحهای پژوهش در آموزش و تشویق پژوهشگران به استفاده از نتایج بدست آمده در فرآیند آموزش
 •     مشارکت فعال در کنگره های کشوری آموزش پزشکی با حضور همکاران و ارائه مقالات مرتبط
 •     بازنگری برنامه های آموزشی و تدوین Course plan، Lesson plan، Logbook کلیه رشته‌های موجود در دانشگاه با همکاری گروههای آموزشی مربوطه
 •     سازماندهی و نظارت بر اجرای آزمونهای پیشرفت تحصیلی
 •     ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی
 •     ایجاد سیستم قوی و کارآمد ارزشیابی مداوم برنامه های آموزشی در گروهها
 •    انجام نیاز سنجی آموزشی از مدیران آموزشی، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان
 •     نظارت بر فعالیتهای آموزشی و اجرایی مرکز مهارتهای بالینی  Skill lab
 •    تقویت و فعال نمودن EDO دانشکده های تابعه دانشگاه
 •     تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقمند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی
 •    جذب و تقویت دانشجویان استعداد درخشان
 •     برگزاری سالیانه جشنواره شهید مطهری با همکاری سایر مدیریت های معاونت آموزشی
 •     ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان در زمینه آموزش پزشکی