Untitled.png

 

 به اطلاع می رساند به دلیل وجود باورهای غلط در میان مردم و عدم شناسایی درست بیماری HTLV1 و علائم آن در همین راستا  به گزارش واحد توسعه آموزش و پژوهش بیمارستان حکیم ;کارگاه آموزشی با موضوع پاسخ و آسیب شناسی ایمنی در رابطه با این بیماری در محل سالن همایش های بیمارستان حکیم،چهارشنبه 3 آذرماه ساعت 11 تا 12:30 برگزار میگردد.

مدرس این کارگاه دکتر سعید محمدیان متخصص ایمونولوژی پزشکی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور می باشد.

 لذا از کلیه علاقمندان دعوت میگردد، در کارگاه مربوطه حضور یابند.